Trygt, profesjonelt og enkelt

Mandag - fredag  -  08:00 - 16:00

Tjenester

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende. Boligsalgsrapporten gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier.


​Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen, og gir omfattende informasjon om tilstanden. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges.

En tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning
eller deler av en bygning.
Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider.

Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål, f.eks. ferdigbefaring, garantibefaring, taksering, kjøp og salg av eiendommer, planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan.​

Leter du etter en spesialist på byggprosjektering?

 

Ing. Vidar Nilsen AS tilbyr kompetent byggprosjektering til konkurransedyktige priser. Byggprosjektering inkluderer gjerne byggebeskrivelser, anbudsdokumenter, masseberegninger, branntekniske redegjørelser, materiallister og kostnadsberegninger. Du velger selv i hvor stort omfang vi skal bistå, og vi påtar oss både hele eller deler av en prosjektering.​

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill.

Derfor er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon.​

De som bygger nytt, bygger om, skal selge eller kjøpe, foreta skifte eller refinansiere lån møter begrepet verditakst. Verditaksten er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. Taksten benyttes som ofte som grunnlag for lån.

Salgsverdien fastsettes av takstmann, og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet. Takstingeniøren har tilgang til en database der alle omsatte eiendommer i Norge er registrert.